Πολιτική εγγυήσεων της Black & Decker Policy

Η Black & Decker είναι πεπεισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μια σημαντική εγγύηση για τους επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος. Αυτή η δήλωση εγγύησης είναι πρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα συμβατικά δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει μέσα στα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. 

Εάν στο προϊόν της Black & Decker υπάρξει βλάβη που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή σε ελαττωματική κατασκευή μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, η Black & Decker εγγυάται να αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά μέρη, προϊόντα επισκευής, που υποβάλλονται στην εύλογη φθορά λόγω χρήσης, για να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυσχέρεια στον πελάτη. Εκτός και αν:

  • Το προϊόν έχει υποστεί ζημία μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων.
  • Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραμεληθεί.
  • Το προϊόν έχει υποστεί ζημία μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων.
  • Οι επισκευές έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις ή το προσωπικό της Black & Decker.

Προκειμένου να γίνει μια αξίωση εγγύησης, θα πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγορά στον έμπορο ή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις και το προϊόν σας θα πρέπει να έχει την ένδειξη CE, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Πιέστε εδώ για το κοντινότερο Black & Decker εξουσιοδοτημένο σέρβις

Προϊόντα Licensed

Η BLACK + DECKER έχει καθορίσει την κατασκευή και πώληση των κάτωθι προϊόντων ως «license», υπό την καθορισμένη πολιτική εγγυήσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στην εγγύηση δύο (2) ετών των BLACK + DECKER POWER TOOLS, αλλά για τη δηλωθείσα διάρκεια κάθε άδειας «license».

 Μη Αυτόματος Εξοπλισμός Καθαρισμού 5 χρόνια εγγύηση, Ηλεκτρικές Θερμάστρες και Ηλεκτρικοί Ψύκτες 2 χρόνια εγγύηση, Μικρές Οικιακές Συσκευές 2 χρόνια εγγύηση, Πολύμπριζα και επεκτάσεις καλωδίων 2 χρόνια εγγύηση, Ηλεκτρικά πλυστικά υπό πίεση 1 χρόνο εγγύηση, Ηλεκτρικές σκούπες υγρών στερεών 1 χρόνο εγγύηση, Ηλεκτρικές αντλίες 1 χρόνο εγγύηση, Εργαλεία κήπου χειρός 1 χρόνο εγγύηση