Μονάδες χωρίς την Ευρωπαϊκή έγκριση CE

Η Black & Decker είναι κατασκευαστής ηλεκτρικών εργαλείων υψηλής ποιότητας, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, προϊόντων για το σπίτι και προϊόντων βασισμένων των στην τεχνολογία στερέωσης. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πωλούνται συνολικά σε περισσότερες από 100 χώρες σε 9 εμπορικά σήματα, και έχουμε τις διαδικασίες κατασκευής σε 11 χώρες.

Κάθε προϊόν υπόκειται στις διαφορετικές νομοθετικές απαιτήσεις αναλόγως που τοποθετείται στην αγορά. Στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη νομοθεσία υπό μορφή οδηγιών όπου τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα συνημμένα και τα εξαρτήματα πρέπει να συμμορφωθούν προτού τα προϊόντα μπορέσουν να χαρακτηριστούν με την ένδειξη CE και να τοποθετηθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Σε συνέχεια αυτού, ορισμένα προϊόντα απαιτούν νόμιμα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχουν ένα πιστοποιητικό νομιμοποίησης CE που εκδίδεται από μια καταρτισμένη οργάνωση δοκιμής προτού να προσφερθούν για την πώληση. Εκτός αν το προϊόν προορίζεται συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή αγορά το πιστοποιητικό δεν θα είναι απαραίτητο και το προϊόν μπορεί να μην πιστοποιηθεί. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα της Black & Decker είναι πιστοποιημένα με τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

Όλα τα προϊόντα που τοποθετούνται στην ευρωπαϊκή αγορά από τη Black & Decker είναι πιστοποιημένα με την ένδειξη CE. Η Black & Decker Ευρώπης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση οποιαδήποτε προϊόντος τοποθετείται στην Ευρωπαϊκή αγορά να καλύπτει όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που απαιτούνται για να επικυρώσουν τη πιστοποίηση CE.

Δεν είναι άγνωστο ότι προϊόντα που πωλούνται σε άλλες αγορές, όπως οι ΗΠΑ ή η Άπω Ανατολή, εισάγονται στις Ευρωπαϊκές Χώρες από έναν χρήστη ή έναν τρίτο. Παρόλο που το βασικό προϊόν μπορεί να είναι παρόμοιο με άλλα ήδη διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή αγορά, το σχέδιο εκείνου του προϊόντος, ή/και μερικά από τα συστατικά του μπορούν να μην έχουν τη πιστοποίηση CE.

Επιπλέον, η Black & Decker παρέχει υποστήριξη για έναν χρήστη μέσω των εγγυήσεων (που περιλαμβάνει τις επισκευές και τη συντήρηση). Αυτές οι εγγυήσεις είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα ή περιοχή (π.χ. US/EU).

Σε περίπτωση που ένας ευρωπαϊκός χρήστης αποκτά ένα προϊόν από την περιοχή εκτός Ευρώπης, και απαιτεί την υποστήριξη για αυτό το προϊόν στην Ευρώπη, ο χρήστης πρέπει να έρθει σε επαφή με το αρχικό σημείο της αγοράς του προϊόντος. Εάν το προϊόν αγοράστηκε μέσω του Διαδικτύου, είτε ο πωλητής είτε ο εισαγωγέας είναι το πρόσωπο που γίνεται νόμιμα αρμόδιο, ακόμα πρέπει να συμμορφωθεί με την ασφάλεια και άλλους κανονισμούς.

Εάν αυτό αποδεικνύεται ανεπαρκές ο χρήστης πρέπει να έρθει σε επαφή με το τμήμα υπηρεσιών της Black & Decker στη χώρα τους, που μπορεί να είναι σε θέση να προσφέρει εν μέρει κάποια εναλλακτική λύση υποστήριξη σε ορισμένες περιστάσεις.

Οι χρήστες πρέπει να προειδοποιηθούν ότι εάν έρχονται σε επαφή με τη Black & Decker άμεσα στη χώρα από την οποία το εργαλείο προήλθε, η Black & Decker δεν μπορεί να παρέχει την υποστήριξη έξω από τη χώρα/τις περιοχές για τους ίδιους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω.