Πολιτική εγγυήσεων της Black & Decker Policy

Η Black & Decker είναι πεπεισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μια σημαντική εγγύηση για τους επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος. Αυτή η δήλωση εγγύησης είναι πρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα συμβατικά δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει μέσα στα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Εάν στο προϊόν της Black & Decker υπάρξει βλάβη που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή σε ελαττωματική κατασκευή μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, η Black & Decker εγγυάται να αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά μέρη, προϊόντα επισκευής, που υποβάλλονται στην εύλογη φθορά λόγω χρήσης, για να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυσχέρεια στον πελάτη. Εκτός και αν:

  • Το προϊόν έχει υποστεί ζημία μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων.
  • Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραμεληθεί.
  • Το προϊόν έχει υποστεί ζημία μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων.
  • Οι επισκευές έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις ή το προσωπικό της Black & Decker.

Προκειμένου να γίνει μια αξίωση εγγύησης, θα πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγορά στον έμπορο ή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις και το προϊόν σας θα πρέπει να έχει την ένδειξη CE, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Πιέστε εδώ για το κοντινότερο Black & Decker εξουσιοδοτημένο σέρβις